METODA SZPACHLOWANIA I SPOINOWANIA

Naprawa połączeń rurowych – Naprawa pęknięć i nieszczelnych połączeń rurowych przy pomocy robotów szpachlujących.

Utwardzanie termiczne – Naprawa przyłączy systemami robotów do utwardzania „na zimno“ i „na gorąco.“