METODA KRÓTKIEGO RĘKAWA

 

Naprawa częściowych uszkodzeń w niedostępnych kanałach, pionach kanalizacyjnych i przyłączach domowych

NASZE PRODUKTY

^

WILLKAT® PL

 

WILLKAT® PL 3K
Systemy żywic krzemianowych 3C i 2C do naprawy niedostępnych uszkodzonych rur kanalizacyjnych.

 

Zalety systemu:

  • zróżnicowane dopasowanie czasów reakcji ze względu na trzeci komponent
  • dobra przyczepność do kamionki i betonu
  • długość pojedynczej instalacji do 5 metrów
  • szybkie utwardzanie również w cienkich warstwach
  • wysoka efektywność ekonomiczna
  • bardzo wysoka odporność chemiczna

 

Charakterystyka:
WILLKAT PL służy jako system naprawczy i ma doskonałe właściwości. Nie spieniająca się elastyczna żywica silikatowa twardnieje bardzo efektywnie nawet w przypadku bardzo wysokiego dopływu wody z zewnątrz.

 

Pozostałe produkty WILLKAT: 

  • WILLKAT® PL 2K Winter
  • WILLKAT® PL 2K Summer
  • WILLKAT® PL 2K Fast
  • WILLKAT® PL 2K Slow