METODA INIEKCJI

 

System wtryskowy do uszczelniania kanałów, studzienek i budowli. Bezwykopowa renowacja.

NASZE PRODUKTY

^

WILLPUR ® WS

WILLPUR WS, WILLPUR WS HF, WILLPUR WS HV

System poliuretanowy, bardzo szybko reagująca dwuskładnikowa iniekcyjna żywica .
WILLPUR WS jest natychmiast wiążącą dwuskładnikową iniekcyjną, wolną od freonu i halogenów żywicą, do uszczelniania stref dostarczania wody a w szczególności wody pod ciśnieniem.

WILLPUR® WS 2K
2-kompomemtowa żywica poliuretanowa do uszczelniania punktowych przecieków wody w szybach o dostępnych kanałach.

WILLPUR® WS 3K
3-składnikowa żywica poliuretanowa do trwałego, stabilizującego uszczelniania przecieków wody w wadliwych studzienkach i dostępnych kanałach. Roboty wykonywane są na wewnętrznej stronie budowli z tym, że samo uszczelnienie ma  jednak miejsce po jej zewnętrznej stronie.

 

^

WILLSTOP ® 1

WILLSTOP® 1 jest wysokowydajnym jednoskładnikowym systemem do uszczelniania przecieków wody o silnym strumieniu. Produkt może być stosowany do wypełniania wnęk w pęknięciach skał, do utwardzenia podłoża i zakotwiczenia w żwirze. Czasy reakcji można dostosować , dozując odpowiednie ilości WILLADD®1.

 

^

WILLIT® S-WS

Jednoskładnikowa gotowa do użycia sucha mieszanka na bazie cementu.
Mineralne materiały budowlane na bazie cementu. Gotowe do użycia suche mieszanki nadające się do różnych zastosowań przy uszczelnianiu kanałów, jak na przykład do natychmiastowego zamknięcia:

  • przecieków wody w skale, betonie i konstrukcjach murowanych,
  • do uszczelnienia między podłożem a wznoszącą się ścianą muru,
  • do uszczelnienia płynącej wody także pod wodą.