JAK WYKONAĆ NATRYSK PIANKĄ POLIURETANOWĄ. NASZE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

Natrysk pianki poliuretanowej to obecnie najłatwiejszy sposób wykonania izolacji w budownictwie. Zanim jednak przystąpimy do pracy, należy poświęcić chwilę na zapoznanie się w jaki sposób przygotować powierzchnię do aplikacji. Przed wszystkim przygotowaniu należy poświęcić równie dużo uwagi co na samej czynności aplikacji pianki. Gwarantuje to trwałość i skuteczność naszej izolacji zgodnie z zasadą „lepiej wykonać coś raz, a dobrze”.

Nasze zalecenia dotyczą izolacji poliuretanowej wykonywanej systemami: PUREX NG 0810NF, PUREX NG-0428, PUREX NG-0428 HG.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO NATRYSKU PIANKĄ

  • Piankę można użytkować zarówno w starym jak i nowym budownictwie, dlatego może wystąpić konieczność wstępnego przygotowania powierzchni do natrysku. Nie należy wykonywać izolacji pianką poliuretanową na powierzchnię o wysokiej wilgotności. W razie konieczności należy zagruntować powierzchnię.
  • Całe podłoże, które będzie pokryte pianką PU należy oczyścić z kurzu i luźnych cząstek oraz zanieczyszczeń z tłuszczów, olejów i silikonów. Jeśli istnieją ubytki mogą zostać uzupełnione pianką natryskową podczas aplikacji.
  • Wszystkie elementy takie jak świetliki, elementy wentylacji, drzwi, okna i inne elementy stolarki otworowej należy szczelnie okryć folią polietylenową lub innym materiałem pokryciowym w celu zabezpieczenia ich przed ubrudzeniem i pokryciem przez piankę.
  • Ze względu na strukturę samej pianki, należy ją aplikować w taki sposób, aby wytworzona izolacja podczas użytkowania nie była narażona na długotrwałe naprężenia mechaniczne, a także na nawilżenie, kondensację pary wodnej oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Izolacja będzie wtedy bardziej trwała.
  • Należy również przewidzieć montaż odpowiednich barier termicznych, paroizolacyjnych i przeciwzapłonowych (np. w postaci 12 mm płyt gipsowych) oddzielających izolację od wnętrza budynku, co pozwoli na spełnienie wymagań przeciwpożarowych.

NATRYSK PIANKI POLIURETANOWEJ

Podczas wykonywania izolacji pianką poliuretanową należy zaleceniach producenta, ponieważ wszystkie mają istotny wpływ na jakość izolacji.

  • Odpowiedni sposób aplikacji zachowując odpowiednie przerwy,
  • Zachowanie zalecanych warunków podczas aplikacji,
  • Odpowiednie przechowywanie i transportowanie systemu.

Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu pianki PUR w warstwach o grubości 15-25 mm dla PUREX NG-0428 i PUREX NG-0428HG, oraz 80-150 mm dla PUREX NG-0810NF. Zaleca się, aby pomiędzy natryskiem kolejnych warstw zrobić krótką przerwę ok. 5-10 minut. Zachowanie odpowiedniej grubości warstw oraz przerw w ich nakładaniu zapewnia uzyskanie termoizolacji o właściwych parametrach.

W przypadku stosowania na zewnątrz systemów PUREX NG-0428 lub PUREX NG-0428HG, warstwę pianki poliuretanowej należy zabezpieczyć warstwą ochronną przeciw UV (np. polimocznik PUREX AM, hybryda PUREX HB-R lub lakier UV). Pianka natryskowa uzyskuje końcowe właściwości po upływnie 24h.

Zalecane warunki pracy: Natrysk pianką można wykonywać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +5oC. Zalecana temperatura powierzchni podłoża przeznaczona do natrysku pianką powinna wynosić +5oC do max. +50oC. Zalecana temperatura surowców na wejściu głowicy powinna wynosić od 40oC do 45oC dla systemu PUREX NG-0428 i PUREX NG-0428HG oraz od 55oC do 75oC dla PUREX NG-0810NF.

Natrysk pianką poliuretanową wykonuje się wyłącznie na powierzchnie suche.

Natryskiwana mieszanina dwóch składników w ciągu kilkudziesięciu sekund utwardza się, przechodząc w sztywną bezspoinową powierzchnię o strukturze zamkniętokomórkowej (PUREX NG-0428 i PUREX NG-0428HG) oraz otwartokomórkowej (PUREX NG-0810NF).

q
UTWARDZONA PIANKA MOŻE BYĆ USUNIĘTA TYLKO W SPOSÓB MECHANICZNY.
q
Całość systemu należy chronić przed dostępem wilgoci i nasłonecznieniem.

Jeśli masz potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym biurem handlowym. Prześlemy karty techniczne oraz ofertę cenową. 

Powyższe zalecenia należy traktować jako wskazówki. Firma Willich Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sposób aplikacji pianki poliuretanowej. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.